Jakość

Wojcieszowianka S.A. - Producent wody źródlanej z regionu Jeleniej Góry


W listopadzie 2014r. Wojcieszowianka ponownie uzyskała jeden znajbardziej wymagających certyfikatów w branży spożywczej - CertyfikatIFS. Dokument zaświadcza prawidłowość prowadzonych w firmie działań wzgodzie z międzynarodowymi standardami produkcji i dystrybucji żywności.Szczegółowej analizie zostały poddane zarówno produkty, jak i wszelkieprocesy związane z wytwarzaniem, magazynowaniem, sprzedażą,logistyką i dystrybucją. Dla naszych klientów zawszę sięgamy po najlepszerozwiązania, zapewniając produkty najwyższej jakości.

 Wojcieszowianka" laureatem certyfikatu "Zielona Dolina - Produkt Lokalny".
"Zielona dolina żywności i zdrowia" to program realizowany na bazie porozumienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Uniwersytet Przyrodniczy jest tu inicjatorem, liderem, a także partnerem przedsięwzięć gospodarczych w regionie w zakresie szeroko pojętego BIO-biznesu, dotyczącego m.in. wyspecjalizowanej produkcji żywności prozdrowotnej. Idea utworzenia w latach 2016-2020 Zielonej Doliny obejmuje działania napłaszczyznach: naukowej, edukacyjnej, biznesowej i społecznej. Program zakłada wykorzystanie zasobów intelektualnych i technologicznych, doświadczenia organizacyjnego i dobrej współpracy instytucjonalnej - między nauką, biznesem i administracją Dolnego Śląska. Posiadany potencjał sprawia, że region może stać się najbardziej konkurencyjnym w skali światowej producentem żywności funkcjonalnej, suplementów diety, nutraceutyków i żywności wysokiej jakości.

 

 Wojcieszowianka jest laureatem konkursu "Laur Eksperta" - jednego z najbardziej znanych ogólnopolskich konkursów i programówdoradztwa konsumenckiego, którego celem jest wyróżnianie najlepszych produktów, marek i usług dostępnych na polskim rynku. W Konkursie Wojcieszowianka zdobyła prestiżowy znak jakości "Laur Eksperta", przyznawany przez Kapitułę złożoną z naukowców najbardziej renomowanych polskich uczelni (m.in.Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, UniwersytetuEkonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego iPolitechniki Białostockiej). Patronat nad Konkursem sprawuje m.in. Polskie Towarzystwo Towaroznawcze.