Relacje inwestorskie

Wojcieszowianka S.A. - Producent wody źródlanej z regionu Jeleniej Góry

DANE

Oznaczenia firmy spółki: Wojcieszowianka Spółka Akcyjna
Siedziba i adres: 59 550 Wojcieszów , ul. Miedziana 3
Sąd rejestrowy KRS Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we WrocławiuIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000381844
NIP 694 16 35 171
Wysokość kapitału zakładowej i kapitału wpłaconego Kapitał Zakładowy 7 900 100 PLN, opłacony 7 600 100 PLN

DLA INWESTORÓW