Relacje inwestorskie

Wojcieszowianka S.A. - Producent wody źródlanej z regionu Jeleniej Góry

DANE

Oznaczenia firmy spółki: Wojcieszowianka Spółka Akcyjna
Siedziba i adres: 59 550 Wojcieszów , ul. Miedziana 3
Sąd rejestrowy KRS Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we WrocławiuIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000381844
NIP 694 16 35 171
Wysokość kapitału zakładowej i kapitału wpłaconego Kapitał Zakładowy 7.800.000 PLN, opłacone 7.500.000 PLN

DLA INWESTORÓW