Relacje inwestorskie

Wojcieszowianka S.A. - Producent wody źródlanej z regionu Jeleniej Góry

Komunikaty


Rok publikacji:
Data publikacji Tytuł Załączniki
2020-07-17 Komunikat nr 1/2020

W dniu 17 lipca 2020  w obecności  notariusza  odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w trakcie którego:
- przyjeto sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalnosci spółki za rok 2019
- udzielono absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania  obowiazków w roku 2019
- dokonano wyboru podmiotu prowdzącego rejestr akcjonanriuszy
- dokonano zmian w Statucie spółki
Z obrad Zwyczajnego Walnego Zgormadzenia sporzadzono protokół w postaci aktu notarialnego Repertorium A nr 12391/2020

brak