Relacje inwestorskie

Wojcieszowianka S.A. - Producent wody źródlanej z regionu Jeleniej Góry

Komunikaty


Rok publikacji:
Data publikacji Tytuł Załączniki
2021-08-23 Komunikat nr 2/2021
Zarząd WOJCIESZOWIANKA S.A. z siedzibą w Wojcieszowie, ul. Miedziana 3, KRS 0000381844 („Spółka”), zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki , które odbędzie się 07.09.2021 r. o g. 12:00 w siedzibie kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy sp. k., mieszczącej się w Warszawie (03-736), ul. Ząbkowska 31
brak
2021-03-04 Komunikat nr 1/2021
Zarząd WOJCIESZOWIANKA S.A. z siedzibą w Wojcieszowie, ul. Miedziana 3, KRS 0000381844, działając zgodnie z art. 331 §3 KSH informuje, że w trybie art. 331 KSH zostały unieważnione dokumenty wyemitowanych przez spółkę 150 000 akcji serii D o nr od 1.150.001 do 1.300.000.
brak
2020-12-02 Komunikat nr 7/2020
Zarząd WOJCIESZOWIANKA S.A. z siedzibą w Wojcieszowie, ul. Miedziana 3 („Spółka”),w zw. z art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) po raz piąty wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (Wojcieszów, ul. Miedziana 3) w dnirobocze w godz. 9.00-15.00.
brak
2020-11-17 Komunikat nr 6/2020
Zarząd WOJCIESZOWIANKA S.A. z siedzibą w Wojcieszowie, ul. Miedziana 3 („Spółka”),w zw. z art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) po raz czwartywzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (Wojcieszów, ul. Miedziana 3) w dni robocze w godz. 9.00-15.00.
brak
2020-11-02 Komunikat nr 5/2020
Zarząd WOJCIESZOWIANKA S.A. z siedzibą w Wojcieszowie, ul. Miedziana 3 („Społka”), w zw. z art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks społek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) po raz trzeci wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentow akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Społki (Wojcieszow, ul. Miedziana 3), w dni robocze, w godz. 900-1500.
brak
2020-10-27 Komunikat nr 4/2020

Zarząd WOJCIESZOWIANKA S.A. z siedzibą w Wojcieszowie, ul. Miedziana 3, KRS 0000381844 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się 26.11.2020 r. o g. 12:00 w siedzibie kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy sp. k., mieszczącej się w Warszawie (03-736), ul. Ząbkowska 31

 

Zarząd WOJCIESZOWIANKA S.A. z siedzibą w Wojcieszowie, ul. Miedziana 3, KRS 0000381844 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się 26.11.2020 r. o g. 12:00 w siedzibie kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy sp. k., mieszczącej się w Warszawie (03-736), ul. Ząbkowska 31

Zarząd WOJCIESZOWIANKA S.A. z siedzibą w Wojcieszowie, ul. Miedziana 3, KRS 0000381844 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się 26.11.2020 r. o g. 12:00 w siedzibie kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy sp. k., mieszczącej się w Warszawie (03-736), ul. Ząbkowska 31
2020-10-13 Komunikat nr 3/2020
Zarząd WOJCIESZOWIANKA S.A. z siedzibą w Wojcieszowie, ul. Miedziana 3 („Spółka”), w zw. z art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) po raz drugi wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (Wojcieszów, ul. Miedziana 3) w dni robocze w godz. 9.00-15.00.
brak
2020-09-16 Komunikat nr 2/2020
Zarząd WOJCIESZOWIANKA S.A. z siedzibą w Wojcieszowie, ul. Miedziana 3 („Spółka”),w zw. z art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) po raz pierwszy wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (Wojcieszów, ul. Miedziana 3) w dni robocze w godz. 9.00-15.00.
brak
2020-07-17 Komunikat nr 1/2020

W dniu 17 lipca 2020  w obecności  notariusza  odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w trakcie którego:
- przyjeto sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalnosci spółki za rok 2019
- udzielono absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania  obowiazków w roku 2019
- dokonano wyboru podmiotu prowdzącego rejestr akcjonanriuszy
- dokonano zmian w Statucie spółki
Z obrad Zwyczajnego Walnego Zgormadzenia sporzadzono protokół w postaci aktu notarialnego Repertorium A nr 12391/2020

brak