Relacje inwestorskie

Wojcieszowianka S.A. - Producent wody źródlanej z regionu Jeleniej Góry

Komunikaty


Rok publikacji:
Data publikacji Tytuł Załączniki
2020-10-13 Komunikat nr 3/2020
Zarząd WOJCIESZOWIANKA S.A. z siedzibą w Wojcieszowie, ul. Miedziana 3 („Spółka”), w zw. z art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) po raz drugi wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (Wojcieszów, ul. Miedziana 3) w dni robocze w godz. 9.00-15.00.
brak
2020-09-16 Komunikat nr 2/2020
Zarząd WOJCIESZOWIANKA S.A. z siedzibą w Wojcieszowie, ul. Miedziana 3 („Spółka”),w zw. z art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) po raz pierwszy wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (Wojcieszów, ul. Miedziana 3) w dni robocze w godz. 9.00-15.00.
brak
2020-07-17 Komunikat nr 1/2020

W dniu 17 lipca 2020  w obecności  notariusza  odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w trakcie którego:
- przyjeto sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalnosci spółki za rok 2019
- udzielono absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania  obowiazków w roku 2019
- dokonano wyboru podmiotu prowdzącego rejestr akcjonanriuszy
- dokonano zmian w Statucie spółki
Z obrad Zwyczajnego Walnego Zgormadzenia sporzadzono protokół w postaci aktu notarialnego Repertorium A nr 12391/2020

brak